You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML تعیین مسیر بهینه ناظر در ردیابی اهداف متحرک تنها با زاویه سمت با استفاده از چندجملهایهای چبیشف
علیرضا الفی ، مهدی اردشیری
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML خواص ساختاری سیستم‌های نمونه‌برداری چند نرخی
محمد مهدی شرع پسند ، محسن منتظری
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML تحلیل پایداری سیستم های غیرخطی هایبرید تاخیری توصیف شده با معادلات دیفرانسیل فازی ضربه ای
داود ناصح، ناصر پریز ، علی وحیدیان کامیاد
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML پایدارسازی کلاسی از سیستم‎های پارامتر متغیر با استفاده از کنترل‌کننده‌ی مبتنی بر رؤیتگر بازه‌ای
مصطفی فرامین، بهروز رضایی ، زهرا رحمانی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML توسعه ناحیه جذب کلاس خاصی از سیستم‌های قطعه‌ای آفاین زمان-پیوسته بر اساس تابع لیاپانوف قطعه‌ای مجذوری ناپیوسته
فریده چراغی شامی ، علی اکبر قره ویسی، ملیحه مغفوری فرسنگی، محسن محمدیان
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML کنترل هماهنگ یک تراکتور- تریلر و ماشین برداشت محصول کمباین با استفاده از کنترل مقاوم تطبیقی عصبی
پریسا مهر محمدی، خوشنام شجاعی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML طراحی‌کنترل کننده تکمیلی‌ بر مبنای اثر پایدارسازی تاخیر برای ‌میراسازی نوسانات بین ناحیه‌ای دریک سیستم قدرت
رسول اصغری، سیدبابک مظفری ، تورج امرایی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی یک روش جدید هدایت موشک مبتنی بر استراتژی نقطه برخورد و منطق فازی در برابر اهداف مانور بالا
علی کارساز، امین آدینه اهری
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی و پیاده‌سازی سیستم کنترل دورزدن خودکار خودرو
احسان خلیلی ، جعفر قیصری، محمد دانش
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML مدل‌سازی غیرخطی درام - بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان و کنترل سطح درام به ویژه در شرایط تریپ
محمد مقصودی ، ابراهیم سالاری زاده، ملیحه مغفوری
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML کنترل مقاوم مبتنی بر روش کنترل بهینه یک عملگر الاستیکی سری مورد استفاده در توانبخشی انسان
علی کارساز ، هادی صباغی کندری
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML طراحی کنترل کننده فازی- لغزشی با سطح لغزش تطبیقی برای کنترل برداری موتور القایی با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های ساختاری و غیر ساختاری
مجید مرادی ، سعید خراشادی زاده
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML طراحی کنترل کننده مقاوم مبتنی بر رویتگر مد لغزشی در حضور نایقینی ها و اشباع محرک
مجید بهمنی ، طاهره بینازاده
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بهبود مدیریت انرژی در خودروی هیبرید الکتریکی موازی به روش برنامه‌ریزی پویا با استفاده از مدل الکتریکی-گرمایی باتری
مجتبی حسن زاده، زهرا رحمانی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی یک کنترل کننده ترکیبی ANFIS+PID برای کنترل بازوی ربات شش درجه آزادی و تحلیل همگرایی خطای آن
مجتبی هادی برحق طلب ، وحید میگلی، ولی اله غفاری
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML طراحی سیستم هدایت و کنترل یکپارچه در کانال فراز با استفاده از تئوری مد لغزشی هموار مبتنی بر رؤیت گر
محمدجواد رجبی ، احمد رضا ولی، وحید بهنام گل
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML طراحی کنترل همزمان سازی وضعیت در یک ساختار آرایش پرواز ماهواره و در حضور خطای اندازه گیری حسگرها
فرزانه عبدالهی ، سید سعید نصرالهی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی و تحلیل پایداری رؤیتگر و کنترل بهینه تصادفی برای سیستم تعلیق فعال مبتنی بر مدل نامعین ایتو
علیرضا رمضانی مقدم، حامد کبریایی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی یک کنترل‌کننده ژنتیکی کوانتومی در ردیابی مسیر سیستم های کوانتومی
آمنه ارجمندزاده، مجید یاراحمدی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی کنترل‌کننده‌های غیرخطی زمان-محدود مقاوم برای زیردریایی شش درجه آزادی به منظور ردیابی مسیر
علی ابوئی ، مهران اسلامی، محمد حائری
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML تحلیل خطای انحراف ژیروسکوپ در الگوریتم ناوبری مستقل از موقعیت سامانه‌ی اینرسی صفحه پایدار
محمد قسمتی، جعفر حیرانی نوبری، محمدرضا عاروان ، عبدالرضا کاشانی نیا
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML پیش بینی ناپایداری گذرا و جزیره شدگی ناخواسته سیستم قدرت با استفاده از اطلاعات PMU
صادق کمالی ، تورج امرایی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML بررسی تحلیلی پیاده سازی روش رویداد-تحریک در کنترل مبتنی بر مدل پیش بین
فرزاد زارعی، محمد حسین شفیعی ، اکبر رهیده
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تشخیص عیب سنسوری با استفاده از رویتگرهای مد لغزشی در کلاسی از سیستم های غیرخطی ‌لیپشیتز با عدم قطعیت
فریده اله وردی، امین رمضانی ، مهدی فروزانفر
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML مقیاس بندی، مدل‌سازی و کنترل ترافیک یک شبکه ریلی بین‌شهری واقعی با استفاده از جبر بیشینه جمع و کنترل‌کننده پیش‌بین
بیژن معاونی ، مهرشاد شفاعتی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی هدایت بهینه مرکزی یک وسیله زیرآبی در خط اثر شناور مدل شده
علیرضا باصحبت نوین زاده، مجتبی اسدی ماتک
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML تشخیص الفبای دستی فارسی ناشنوایان مبتنی بر اطلاعات نرمال سازی شده در تصاویر ژرفا
شهاب رجبی، امیر موسوی نیا
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML پایدارسازی زمان محدود سیستم‌های غیرخطی تأخیردار به همراه نامعینی و تأخیر متغیر با زمان
الهه مرادی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML بهبود طراحی کنترل‌کننده‌ی PID مقید بر اساس بهینه سازی محدب – مقعر
بهروز یونسی، اشکان سبقتی، سعید شمقدری
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML طراحی یک رویکرد فعال آشکار سازی، تخمین و کنترل تحمل پذیر عیب اتصال کوتاه استاتور در موتور های القایی
عارف دیانتی، بیژن معاونی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی سیستم هدایت و کنترل پیش‌بین مدل برای ردیابی اهداف زمینی مانورپذیر و فریبنده توسط یک هگزاروتور در فضای سه بعدی
ابوالفضل اسکندرپور، سید محمد مهدی دهقان ، جلال کریمی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی گشتاورهای غیرخطی زمان-محدود مقاوم برای ربات n-درجه آزادی درحضور نامعینی‌ها و غیرخطی‌سازهای ورودی شعاعی و ناحیه مرده
علی علی ابوئی، حمیدرضا احمدزاده، محمد حائری، محمدمهدی عارفی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML استفاده از تکنیک دو فرکانسی برای افزایش دقت اندازه‌گیری ولتاژهای القایی در مقطع‌نگار القای مغناطیسی و پیاده‌سازی یک سامانه 16 سیم‌پیچه نمونه
محمد رضا یوسفی نجف آبادی ، رضا جعقری، حمید ابریشمی مقدم
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML شبیه سازی دینامیکی و کنترل واحد متان زدایی در پالایشگاه گاز طبیعی
بیژن مدی ، حمید باکوئی کتریمی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی یک ساختارکنترلی مقاوم مبتنی بر انعکاس نیرو با قابلیت انتقال بر خط اختیار عملیات در سامانه هپتیک دوکاربره آموزش جراحی
محمد مطهری فر ، حمید تقی راد، سید فرزاد محمدی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML شناسایی و کنترل تطبیقی موقعیت و سرعت موتور DC مغناطیس دائم با مشخصه غیرخطی ناحیه مرده مبتنی بر ماشین های بردار پشتیبان
محمود حسن پور دهنوی ، سید کمال حسینی ثانی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی کنترل‌کننده تناسبی متغیر با زمان برای دست‌یابی به سناریوی زمانی مطلوب خروجی
مهدیه حسینقلی زاده آلاشتی، جعفر حیرانی نوبری
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML کنترل سیستمهای مرتبه کسری غیرخطی نامعین به کمک کنترلکننده فازی تطبیقی غیرمستقیم مد لغزشی مرتبه کسری
پوریا جعفری ، محمد تشنه لب، مهسان توکلی کاخکی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML کنترل تعقیب مسیر یک ربات چرخدار در حرکت‌های رو به عقب و رو به جلو
علی کیماسی خلجی ، ابوالفضل یزدانی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی و پیاده‌سازی سامانه کنترل برای یک سرومکانیزم DC با دیتر داخلی ایجاد شده توسط چرخه حدی
امیر ایمان‌پور قیه‌باشی، محمدرضا عاروان
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML تخمین مسیر حرکت توپ پرتابه و کنترل ربات جهت رسیدن به توپ با استفاده از تک دوربین
بهزاد نوبهار، مریم شعاران ، قادر کریمیان خسروشاهی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML آنالیز همگام سازی شبکه های دینامیکی پیچیده با کوپلینگ ترکیبی و کاربرد آن در مدار چوآ
دکتر علی کاظمی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی سیستم مقاوم ردیابی سیگنال حامل در شرایط دینامیک و نویز بالا با تاکید بر ردیابی از طریق کنترل کننده فازی-عصبی
مهدی احسانیان ، محی الدین مرادی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML کنترل تطبیقی-فازی پرنده بدون سرنشین جهت حمل بار متغیر با زمان روی مسیر از پیش تعیین شده
وهاب نکوکار ، نیما مهدیان دهکردی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله کنترل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Control

Designed & Developed by : Yektaweb