یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1402
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 17، شماره 2، تابستان 4-1402) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 17، شماره 1، بهار 3-1402) - 7 مقاله

سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 16، شماره 4، زمستان 11-1401) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 16، شماره 3، پاییز 9-1401) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 16، شماره 2، تابستان 4-1401) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 16، شماره 1، بهار 3-1401) - 7 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 15، شماره 4، زمستان 11-1400) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 15، شماره 3، پاییز 9-1400) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 15، شماره 2، تابستان 4-1400) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 15، شماره 1، بهار 3-1400) - 11 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - (جلد 14، شماره 5، ویژه نامه کووید-19 12-1399) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 14، شماره 4، زمستان 11-1399) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 14، شماره 3، پاییز 9-1399) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 14، شماره 2، تابستان 4-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 14، شماره 1، بهار 3-1399) - 8 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 13، شماره 4، زمستان 11-1398) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 13، شماره 3، پاییز 10-1398) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 13، شماره 2، تابستان 7-1398) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 13، شماره 1، بهار 4-1398) - 7 مقاله

   
[ 0-5 از 15   بعدی ]

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله کنترل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Control

Designed & Developed by : Yektaweb